enviar enllaç d\'aquesta pàgina.
versió per imprimir

Novetats

  • Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE's) obligatòria

Inspecció que té per finalitat implantar un control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Aquesta es podrà realitzar fins una data màxima depenent de l'antiguitat de l'edifici. Per a més informació fes un click aquí .

  • Ofideute

Servei d'informació i assessorament per a famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i tenen el risc de perdre el seu domicili habitual. ( ADIGSA, carrer Diputació 92 de Barcelona)

Descarrega't el fullet informatiu fent un clik aquí .

  • Assetjament immobiliari (Mobbing)

En el cas de deteriorament de l'habitatge (per no executar obres), impediment del pagament de la renda, voluntat (per part del propietari de l'habitatge) per rescindir el contracte d'arrendament, pressió psicològica per fer-vos abandonar l'habitatge, etc., pot estar suposant un motiu d'assetjament immobiliari. En aquest cas, parleu amb l'oficina d'habitatge per a que us assessori i indiqui com actuar correctament.

  • Complement de 425€ de la pensió de jubilació i d'invalidesa, per a pensionistes en modalitat de pensió no contributiva que visquin de lloguer:

Complement de pensió dirigida a aquells pensionistes de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seva modalitat de pensió no contributiva, que acreditin manca de vivenda en propietat i residir, com residència habitual, en una vivenda llogada al pensionista per propietaris que no tinguin amb ell o ella relació de parentiu fins el tercer grau. Més informació i lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de la Seguretat Social d'Igualada (Pg. Jacint Verdaguer, 124).

  • Moratòria en el pagament dels préstecs hipotecaris:

Mesura financera, que cobreix un màxim del 50% de l'import de les quotes mensuals de préstecs hipotecaris entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010, amb un límit màxim de 500 € mensuals (Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre ).

  • Habitatge concertat:

Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. Per a més informació fes un clik aquí .

Descarrega't el fullet informatiu fent un clik aquí .

mapa web   |   avís legal  |   crèdits
Oficina d’Habitatge d’Igualada | Plaça de l’Ajuntament, 1 | T. 93 803 19 50 | 08700 Igualada (Barcelona)